Politierechtbank Mechelen

Politierechtbank Aalst

Politierechtbank Leuven

Pro justitia politierechtbank ontvangen?

Weet onmiddellijk waar aan toe bent - berekening op basis van +1000 vonnissen


ex. 0476 XX XX XX
2021

   Snel - Discreet - Veilig

Politierechtbank advocaat

Pro justitia
of proces-verbaal ontvangen?


alcohol 2021

-

Politierechtbank advocaat

-

Pro Justitia politierechtbank ontvangen?

-

Advocaat politierechtbank nemen of niet?

Pro Justitia politierechtbank ontvangen?
Laat u tijdig bijstaan.Pro Justitia of dagvaarding politierechtbank ontvangen?

De procedure voor de politierechtbank in 5 stappen

Pro Justitia politierechtbank ontvangen, wat nu?

  1. Maak een digitale kopie van het proces-verbaal of de Pro Justitia met bv. uw smartPhone (die beveiligd is met een pincode!), en leg het officiëel document op een veilige plaats.

  2. Bedenk of u een advocaat voor de politierechtbank wil nemen of niet?

  3. Spreek de zitting door met een advocaat in verkeersrecht: specialisatie in politierechtbank zaken.

  4. Bedenk of u zelf aanwezig wilt zijn of niet. Spreek een Pro Justitia advocaat

  5. De verplichtingen van uw vonnis nakomen; geldboete, rijverbod... (en alles wat daar aan vasthangt.)

Advocaat politierechtbank
nemen of niet?

Pro Justitia advocaat.. of niet?

Een advocaat voor de politierechtbank is (te) duur.

"Een advocaat voor de politierechtbank is te duur" en andere hardnekkige misverstanden over een advocaat nemen voor de politierechtbank.

>> 3 hardnekkige misverstanden over een advocaat nemen voor de politierechtbank

pro justitia advocaat pro justisia

Uw heeft een vraag hierover?

 ➪   ➪   ➪   Stuur Whatsapp

Dagvaarding politierechtbank, wat nu?
Een advocaat politierechtbank nemen of niet?
Top 5 zaken die u moet weten voor
u alleen naar de rechtbank gaat

  1. Een advocaat is specialist ter zake en zal proberen uw zaak zo goed mogelijk te verdedigen. Lees: uw straf en veroordeling(en) tot een minimum proberen te herleiden.
  2. Rechters wensen dat men voldoende snel ter zake komt. U bent persoonlijk betrokken: de kans bestaat dat u zich verliest in uw verhaal of onverwacht tegenstand krijgt. U zal, ook mét advocaat politierechtbank , de kans krijgen iets te zeggen als u dat wenst.
  3. Rechtszaken mét advocaat komen als 1e aan bod: vermijdt uren wachten op een kille gang.
  4. U kan perfect uzelf verdedigen en daar goed bij varen; maar waarom geen 2e mening vragen?
  5. U kiest zelf of u aanwezig wenst te zijn: uw advocaat kan uw zaak ook alleen pleiten. U kan dan gewoon gaan werken en hoeft geen dag verlof te nemen.

3 hardnekkige 😳 misverstanden bij een dagvaarding via Pro Justitia voor de politierechtbank

Enkele misvattingen over een advocaat nemen of niet bij een dagvaarding politierechtbank.

Ik ben onschuldig, ik heb geen advocaat nodig... Alleen wie schuldig is neemt beter een advocaat bij dagvaarding.

Een gespecialiseerd advocaat politierechtbank kent de rechtbanken en weet welke argumenten kunnen werken en hoe ze te formuleren. Voor de verdachte is het (meestal) geen 'thuismatch' en uw redeneringen zullen ook juridisch-technisch moeten kloppen als u zichzelf wenst te verdedigen.


Een advocaat voor de politierechtbank is (te) duur.


In 9 van de 10 gevallen hebt u een verzekering die de kosten voor uw advocaat 100% vergoed.

Een advocaat kan uw geldboete herleiden tot een minimum en een straf bekomen die aangepast is aan uw persoonlijke situatie.

Hij of zij kan ook de grootorde van uw veroordeling proberen verkleinen (!) Wees u zich ervan bewust dat u, bij een (te vermijden) zware veroordeling, u zich eveneens extra kwetsbaar maakt in de toekomst.


Als ik de rechtsbijstand van mijn autoverzekering inschakel, zal mijn bonus malus en bijhorende premie verhogen.

Gebruik maken van de rechtsbijstand van uw auto- of motorverzekering heeft geen invloed op uw bonusmalus premie. Iedereen die deze verzekering heeft, is dus gedekt voor 100% van de kosten voor een advocaat.

Andy Verhaegen

Vennoot Konsilio | oprichter cel 'Politierechtbank-advocaat.be'

Mr. Verhaegen is sinds 2005 werkzaam als advocaat en in 2014 heeft hij zich aangesloten bij Konsilio. Verantwoordelijk voor de cellen “lichamelijke schade” en “verkeer” heeft hij in 2021 “politierechtbank-advocaat” opgericht.


Wat doet een advocaat politierechtbank of advocaat gespecialiseerd in politierechtbank zaken?

Een gespecialiseerde advocaat zal zijn tussenkomst meedelen aan de politierechtbank, het strafdossier inkijken en u grondig inlichten over de mogelijke uitkomsten, dit allemaal vóór de zitting.

Zo kan de advocaat politierechtbank uw dossier optimaal behartigen om een voor u zo gunstig mogelijk resultaat te bekomen. In bepaalde gevallen wordt er ook nagegaan of er bijkomende verklaringen of documenten moeten worden opgevraagd die aan de rechter kunnen worden voorgelegd (bv. origineel bewijs van een gevolgde cursus bij Vias).

Daarnaast controleert de advocaat of u een verzekering rechtsbijstand hebt die de advocaatskosten betaalt.

Ook na een vonnis is de rol van de gespecialiseerde advocaat niet gedaan. Praktische vragen omtrent de afhandeling van het vonnis of de uitvoering van herstelexamens worden beantwoord. Zo nodig worden modeldocumenten gegeven, zodat u weet welke brieven u kan verwachten in de toekomst.

Wat is een Pro Justicia van de politierechtbank?

Als u een dagvaarding politierechtbank heeft ontvangen, dan wil dit zeggen dat het openbaar ministerie (OM) te kennen geeft u te willen vervolgen voor strafbare feiten. Een Pro Justitia of dagvaarding wordt afgeleverd door een gerechtsdeurwaarder en is een officiëel document van de politierechtbank.

Op een Pro Justitia voor de politierechtbank staan de tenlasteleggingen: feiten en overtredingen, waarvoor het openbaar ministerie u, de gedagvaarde, wil vervolgen.

Wanneer u gedagvaard wordt voor de politierechtbank kan u best een gespecialiseerd advocaat politierechtbank raadplegen.

De plaats, de datum en het uur van de zitting van de politierechtbank waar u moet verschijnen, staan in de dagvaarding.

Het openbaar ministerie (OM) brengt met andere woorden uw zaak voor bij de politierechtbank om een veroordeling te bekomen.Konsilio Advocaten
Nekkerspoelstraat 97,
2800 Mechelen 

+32 15 55 68 90

Konsilio Advocaten 2021: Advocaat politierechtbank

Lees ook:
Arbeidsongeval advocaat: vergoedingen berekenen
Advocaat medisch recht

paperplane png from pngtree.com